Köpevillkor

AFFÄRSSTRUKTUR

Erbjudandet om lösöre på webbplatsen säljs inte av webbplatsinnehavaren, men av säljaren. Vid köp av lösöre ingås därför ett avtal mellan Köpare och Säljare. Webbplatsinnehavaren själv är därför inte part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen har inkluderats i detta dokument för enkelhetens skull.

Observera: dessa allmänna villkor gäller mellan köpare och säljare och kan därför inte överklagas gentemot webbplatsinnehavaren.

Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller den europeiska riktlinjen för köp på distans. I denna riktlinje föreskrivs bland annat följande rättigheter och garantier:

- Säljaren måste förse Köparen med information om skatter, betalning, leverans och implementering av avtalet tydligt och skriftligt.

- Köparen får beställningen inom 30 dagar, om inte andra villkor har fastställts med Säljaren. Om den aktuella lösegendomen inte är tillgänglig (längre), måste Säljaren informera Köparen om detta.

- Eventuell handpenning måste återbetalas inom trettio dagar såvida inte Säljaren levererar jämförbart lösöre.

- Köparen har rätt till återkallande, vilket innebär att köparen kan ångra köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella sådana fraktkostnader som kan ha uppstått är köparens ansvar. All slags (handpenning) betalning måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I denna syftas medlingsvillkor på:

 

1. Webbplats: den plattform som görs tillgänglig och kan nås via info@twinkledekor.se, och därmed även inklusive alla associerade underdomäner.
 
2. Köpare: den part som gör ett köp på ovan nämnda webbplats.
 
 
3. Säljare: det företag som, antingen som tillverkare eller som näringsidkare, säljer lösegendom till köparen.

 

ARTIKEL 2 – RÄTTIGHETER KÖPARE

Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller den europeiska riktlinjen för köp på distans. I denna riktlinje är följande rättigheter och garantier bland annat följande:

 

 1. Säljaren måste förse Köparen med information om skatter, betalning, leverans och implementering av avtalet tydligt och skriftligt.

 

 

 1. Köparen får beställningar inom 30 dagar, om inte andra villkor har fastställts med Säljaren. Om det aktuella lösöret inte är tillgängligt (längre), måste Säljaren informera Köparen om detta inom rimlig tid. All handpenning (betalningar) måste återbetalas inom 30 dagar, såvida inte Säljaren levererar jämförbart lösöre.

 

 1. Köparen har rätt till återkallande, vilket innebär att köparen i minst fjorton dagar kan ångra köpet utan att ange skäl. Eventuella sådana fraktkostnader som kan ha uppstått bärs av köparen. All (handpenning) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

 

 

ARTIKEL 3 – MEDLINGSTJÄNSTENS ART

 1. Erbjudandet om lösöre på webbplatsen säljs inte av Webbplatsinnehavaren, utan av Säljaren. Vid köp av lösöre, ingås därför ett avtal mellan Köparen och Säljaren. Webbplatsinnehavaren själv är därför inte part i detta försäljningsavtal.
 1. Via webbplatsen köps visst lösöre från tredje part som är eller inte är etablerade i Europeiska unionen.
 1. Tjänsten som tillhandahålls av webbplatsen är en medlingstjänst som levereras till en tredje part. I händelse av en beställning av lösöre via webbplatsen, är webbplatsinnehavaren behörig att fungera som medlare, i köparens namn för kontot för köparen, och att beställa lösöret från den faktiska säljaren av det relevanta lösöret.
 1. Om den faktiska säljaren är etablerad utanför Sverige och om det som ett resultat innebär att lösöret måste importeras ansvarar Köparen för sådana kostnader. Tillhörande kostnader, såsom importmoms och (tull)-avgifter bärs av Köparen.

ARTIKEL 4 – BETALNING

 1. Behandlingen av betalningen av den köpta produkten sker via webbplatsinnehavaren. Webbplatsinnehavaren tar också hand om (vidarebefordran av) betalningen till den faktiska säljaren.

 

 1. Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som betalas(via) av webbplatsinnehavaren till den faktiska säljaren. Det kan hända att Säljaren ges möjlighet att köpa produkten, efter att den har köpts av köparen, för ett lägre belopp. Skillnaden mellan det belopp som betalas av köparen och det belopp som betalas till den faktiska säljaren anses i sådana fall är vara en avgift för medlingstjänsten som tillhandahålls av webbplatsinnehavaren till tredje part.

 

 

ARTIKEL 5 – MEKANISMEN FÖR KLAGOMÅL

 1. I händelse av missnöje med Köparen när det gäller det sätt på vilket (medlings)-avtalet har implementerats, kan sådana meddelas webbplatsinnehavaren genom kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Alla rapporter som lämnats in av Köparen tas under rådgivning av webbplatsinnehavaren med största möjliga omsorg och hastighet. Webbplatsinnehavaren kommer att ge Köparen ett konkret svar inom högst fjorton dagar efter mottagandet av rapporten.
 2. I händelse av missnöje med det förfarande som nämns i avsnitt 1 i denna artikel, kan köparen anmäla detta till skiljedomskommittén för den europeiska onlineplattformen

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/).